Według danych PEX PharmaSequence, dotyczących rynku farmaceutycznego w Polsce, w lipcu 2017 r. wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 mld 530 mln zł, co stanowi wzrost o 4,4 proc. w porównaniu do lipca 2016 r.

Sprzedaż

  • Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 920 mln zł – wzrost o 2 proc. w porównaniu
  • do lipca 2016 r.
  • Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece
  • wyniosła 1 mld 010 mln zł i była wyższa o 6,6 proc. w porównaniu do lipca 2016 r.
  • Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 577,7 mln zł i wzrosła o 5 proc. w
  • porównaniu do lipca 2016 r.

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w lipcu 2017 r. wyniósł 168,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto) i był o 3,4 proc. większy niż w lipcu 2016 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 26,61 proc., a wartość refundacji w lipcu wyniosła ponad 675 mln zł – wzrost o 7,7 proc. w porównaniu do lipca 2016 r.

Ceny

  • średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 18,70 zł (wzrost o 4,8 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,49 zł (wzrost o 1,5 proc.)
  • średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,05 zł (wzrost o 6,5 proc.)
  • o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 12,92 zł (wzrost o 5,3 proc.)

Komentarz

Dr Jarosław Frąckowiak, wiceprezes PEX PharmaSequence (dawniej PharmaExpert i Sequence):

Rynek farmaceutyczny w lipcu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 mld 530 mln zł. Wartość sprzedaży rynku w stosunku do lipca 2016 r. wzrosła o blisko 108 mln zł (+4,4 proc.). Natomiast w wobec czerwca bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 97 mln zł (-3,7 proc.).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 62 mln zł (+6,6 proc.). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 27 mln zł (+5 proc.), a leków refundowanych wzrosła o 18 mln zł (+2 proc.).

Wartość poszczególnych segmentów względem poprzedniego miesiąca w większości malała. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zmalała o 39 mln zł (-3,7 proc.), wartość segmentu leków refundowanych była mniejsza o 64 mln zł (-6,5 proc.), z kolei leków pełnopłatnych zwiększyła się o 0,7 mln zł (+0,1 proc.).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24,80 proc. i była o 0,38 pp. większa od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem czerwca br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 1,74 proc. (0,44 pp.). Średnia cena leku w lipcu wyniosła 18,70 zł i była o 0,03 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z lipca 2016 r. wzrosła o 4,76 proc.

W lipcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 675 mln zł, tj. o 7,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 26,61 proc. i był mniejszy o 3,84 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,39 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 33 mld zł, to o 5,3 proc. więcej niż w roku 2016, natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,4 mld zł (+5 proc.).

Źródło: PEX PharmaSequence

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA