BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła 13,94 mln zł przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2017 r., co oznacza ponad 23-proc. wzrost w ujęciu ocznym. Spółka podpisała również umowę o kredyt inwestycyjny w wysokości blisko 4,95 mln zł.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży BioMaxima S.A., bez uwzględniania rumuńskich spółek, sięgnęła 13.941 tys. zł wobec 11.263 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dynamika zwiększania sprzedaży przekroczyła więc poziom 123 proc. Najwyższy wzrost przychodów, wynoszący 131 proc., został osiągnięty w segmencie mikrobiologii, który jest obecnie najważniejszym obszarem.

Wyniki sprzedażowe na rynkach zagranicznych w pierwszym półroczu 2017 r. wykazały silną dynamikę, a łączna wartość sprzedaży w eksporcie ukształtowała się na poziomie 3.870 tys. zł, podczas gdy w 2016 r. było 2.417 tys. zł – podała spółka.

BioMaxima S.A. notuje także wzrost w zakresie wygrywanych postępowań przetargowych, których łączna kwota w pierwszych sześciu miesiącach br. sięgnęła 6.074 tys. zł wobec 4.737 tys. zł rok wcześniej. Zarząd dobrze ocenia osiągnięte wyniki sprzedażowe i liczy na ich utrzymanie w drugim półroczu.

– Zanotowaliśmy kolejny kwartał rosnących przychodów. Liczę, że wyniki drugiego półrocza będą co najmniej tak dobre. Oczekujemy dalszego wzrostu eksportu i – utrzymując dotychczasowy asortyment – coraz bardziej koncentrujemy się na mikrobiologii. Natomiast wysiłki spółki w najbliższych miesiącach będą skupiały się na inwestycjach, które otworzą przed nami nowe możliwości. Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) będzie miejscem, gdzie będziemy opracowywali lub dopracowywali nowe produkty, zarówno w zakresie mikrobiologii, jak i ogólnej analityki. Już od jakiegoś czasu przygotowujemy projekty, które wypełnią CBR treścią. O niektórych z nich informowaliśmy już rynek. Nadchodzące inwestycje w infrastrukturę produkcyjną umożliwią wprowadzenie na rynek nowej oferty i polepszą rentowność spółki – wyjaśnia Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima S.A.

BioMaxima podpisała w tym tygodniu umowę z Bankiem Millennium o kredyt inwestycyjny w wysokości 4.494.600 zł. Zostanie on przeznaczony m.in. na wdrożenie nowych asortymentów produktowych. Firma otrzymała w czerwcu 2017 r. dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości ponad 2,97 mln zł w ramach Etapu II Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. W październiku 2016 r. spółka poinformowała o otrzymaniu dofinansowania w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w wysokości 2.294.000 zł. Dotacja ta przeznaczona jest na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego. Całkowity koszt projektu netto wynosi 3.840.000 zł.

Firma zamierza realizować w latach 2017-2018 inwestycje na poziomie 15 mln zł i w związku z tym ubiegała się o nowe pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec w Lublinie. Pozwolenie to zostało wydane w kwietniu tego roku, dzięki czemu uzyskano możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

– W okresie najbliższych kilkunastu miesięcy będziemy intensywnie inwestować w rozbudowę naszej infrastruktury w Lublinie. Finansowanie bankowe, które otrzymaliśmy, pomoże spółce wykorzystać jako wkład własny dotację, którą otrzymaliśmy z Działania „Wzór na Konkurencję”. Środki te umożliwią nam poszerzenie asortymentu w obszarze mikrobiologii oraz pomogą budować bardziej efektywną organizację – informuje prezes Urban.

Podczas ostatniego ZWZA spółki jej Akcjonariusze podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w kwocie 0,05 zł na akcję z zysku za 2016 r. Dzień dywidendy został ustalony na 31.08.2017 r. Natomiast jej wypłata nastąpi w dniu 18.09.2017 r. BioMaxima kontynuuje w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową, która zakłada coroczne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami.

BioMaxima wypracowała w minionym roku 1.228 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 28.746 tys. zł. Jak poinformowano, zrealizowany został z sukcesem proces połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o., co pozwoliło na umocnienie jego pozycji rynkowej w segmencie mikrobiologii oraz na zwiększenie przychodów z działalności eksportowej. Firma w 2016 r. przeprowadziła także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek Qias Med oraz Istar. W 2017 r. mają się one połączyć się z należącą do polskiego producenta spółką Roco Sistem i stworzyć nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl. Ma to przyczynić się do umocnienia pozycji na rynku rumuńskim i umożliwić osiąganie na nim wzrostu sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych.

BioMaxima S.A. to polska firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Zaopatruje w swoje wyroby ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA