Przychody z eksportu notowanej na giełdzie NewConnect firmy BioMaxima w I kwartale 2017 r. wzrosły w ujęciu rocznym o 63 proc., do 1,9 mln zł. Obroty ogółem zwiększyły się o 22 proc., do 7,1 mln zł.

Zarząd firmy zajmującej się produkcją podłoży mikrobiologicznych, odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro spodziewa się, że również w kolejnych kwartałach sprzedaż eksportowa będzie napędzała wyniki grupy.

– Chcielibyśmy w kolejnych kwartałach utrzymać tempo wzrostu przychodów z I kwartału. Dwoma głównymi czynnikami, które napędzają obserwowany wzrost wyników grupy, jest połączenie BioMaximy ze spółką Biocorp oraz rozwój eksportu. Intensywnie uczestniczymy w targach branżowych na całym świecie, co w dalszym ciągu powinno przekładać się na wzrost przychodów z rynków zagranicznych. Jesteśmy coraz mocniej widoczni w Europie Środkowo-Wschodniej. W dalszej kolejności są to rynki na Bliskim i Dalekim Wschodzie, gdzie widzimy największy potencjał wzrostu, oraz Afryka Północna. W sumie mamy aktywnych klientów w prawie 60 krajach – mówi Łukasz Urban, prezes BioMaxima S.A.

Przypomnijmy, że BioMaxima S.A. sfinalizowała w ub. roku proces połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o., dzięki czemu umocniła swoją pozycję rynkową w segmencie mikrobiologii oraz znacząco zwiększyła przychody z eksportu. Firma w 2016 r. zrealizowała także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek QIAS MED oraz ISTAR. W najbliższym czasie połączą się one z należącą do BioMaximy spółką Roco Sistem i stworzą nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl., którego celem będzie zapewnienie produktom BioMaxima znaczącego udziału w rumuńskim rynku diagnostyki.

BioMaxima S.A. to polska firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Red. (źródło: BioMaxima, parkiet.com)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA