BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, kontynuuje realizację przyjętego planu inwestycyjnego. Spółka zakończyła pierwsze półrocze 2017 r. zyskiem netto na poziomie jednostkowym w kwocie 0,63 mln zł, a jej przychody netto ze sprzedaży przekroczyły 14,64 mln zł.

BioMaxima zwiększyła sprzedaż o ponad 22 proc. w ujęciu rdr. oraz utrzymała wynik netto na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu 2016 r. W pierwszej połowie 2017 r. zostały wprowadzone zmiany w strukturze zespołów handlowych w kraju, co ma zapewnić bardziej efektywną pracę w terenie poza segmentem mikrobiologii.

Jednak BioMaxima S.A. koncentruje obecnie swoje działania na realizacji przyjętego programu inwestycyjnego, który ma przełożyć się na osiągane wyniki finansowe oraz wartość spółki. Suma planowanych nakładów inwestycyjnych w najbliższych dwóch latach wyniesie blisko 18 mln zł. Firma otrzymała kilka dofinansowań, których łączna kwota przekracza 6,5 mln zł, oczekiwane są decyzje dotyczące przyznania kolejnych 3 mln zł dofinansowania. W przeciągu najbliższych dwóch kwartałów BioMaxima S.A. zbuduje Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz zakład produkcyjny. Planowane inwestycje w Lublinie mają umożliwić wypracowywanie coraz lepszych wyników finansowych.

– Połączenie z Biocorp dające duży wzrost przychodów z mikrobiologii i eksportu umożliwiło stabilizację wyniku spółki, zarówno na koniec 2016 r., jak i w pierwszym półroczu 2017 r., wobec niższej wartości sprzedaży krajowej spoza segmentu mikrobiologii. Podejmujemy działania korygujące w obszarze sprzedaży w kraju, które powinny przynieść efekty jeszcze w 2017 r. W bieżącym kwartale, po rozpoczęciu budowy w Lublinie, zaprezentujemy potencjał, który niosą ze sobą planowane inwestycje. Realizacja tego ambitnego programu inwestycyjnego umożliwi nam zarówno polepszenie rentowności spółki, jak i wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej na obsługiwanych rynkach. BioMaxima będzie przesuwała się w kierunku własnych, innowacyjnych technologii – wyjaśnia Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima S.A.

Spółka intensywnie pracuje nad rozbudową portfolio oferowanych produktów o pozycje, które umożliwią wzmocnienie jej pozycji rynkowej. Obecnie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem testów MIC do badania lekooporności, które następują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewidywany termin opracowania technologii testów został wyznaczony na połowę 2018 r. i – w opinii zarządu – wydaje się on być niezagrożony. BioMaxima S.A. kończy też prace w zakresie własnego analizatora biochemicznego, a ich finalizacja ma nastąpić już w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym. Producent będzie tam również opracowywał całą gamę innowacyjnych szybkich testów na choroby infekcyjne.

BioMaxima S.A. informowała ostatnio o realizacji umowy z Pure Biologics, która przygotowuje się do rozpoczęcia I fazy prac nad testem do wykrywania raka pęcherza moczowego. Będzie on nowatorskim testem pod względem konstrukcyjnym, dla którego nie istnieją konkurencyjne rozwiązania na rynku światowym. Spółka będzie też zacieśniać kooperację z Pure Biologics w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym w obszarze prototypowania i wdrażania do produkcji szybkich testów.

– Prace rozwojowe, które obecnie prowadzimy, mają na celu stworzenie wyspecjalizowanego podmiotu oferującego pełną gamę rozwiązań w obszarze mikrobiologii, począwszy od klasycznej bakteriologii, a skończywszy na najnowszych technologiach molekularnych. Również w obszarach poza mikrobiologią, stawiamy na technologie oferujące potencjał wzrostu w przyszłości. Chcemy być marką dającą naszym klientom, zarówno klinicznym, jak i przemysłowym, pewność pełnego zabezpieczania ich potrzeb diagnostycznych. Posiadamy setki wieloletnich klientów w kraju oraz szybko rosnącą grupę dystrybutorów w ponad sześćdziesięciu krajach na świecie. Na tej bazie, w oparciu o specjalizację i głęboką wiedzę technologiczną chcemy zbudować nowoczesną, szybko rosnąca firmę – podsumowuje Łukasz Urban.

Spółka wypłaci w tym roku dywidendę w kwocie 0,05 zł na akcję z zysku za 2016 r. Dzień dywidendy został ustalony na 31.08.2017 r. Z kolei jej wypłata nastąpi w dniu 18.09.2017 r. BioMaxima S.A. kontynuuje w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową.

BioMaxima S.A. wypracowała w minionym roku 1.228 tys. zł zysku netto, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 28.746 tys. zł. Zrealizowała proces połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o., co pozwoliło na stabilizację zysku netto, umocnienie pozycji rynkowej w segmencie mikrobiologii oraz na zwiększenie przychodów z działalności eksportowej. W 2016 r. przeprowadzona została także transakcja nabycia dwóch rumuńskich spółek Qias Med oraz Istar. W 2017 r. mają się one połączyć się z należącą do BioMaximy spółką Roco Sistem. Pozwoli umocnić jej pozycję na rynku rumuńskim i osiągać na nim wzrost sprzedaży we wszystkich kategoriach produktowych – poinformowano.

BioMaxima S.A. to polska firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka zajmuje się również dystrybucją produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60. rynkach.

Red. (źródło: BioMaxima)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA