Usprawnienie starzejącego się mózgu i przedłużenie okresu jego prawidłowego funkcjonowania jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego treningu – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu SWPS i Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Według danych GUS, w 2050 r. średnia długość życia mężczyzny wzrośnie do 83 lat, a kobiety do 88 lat. Dla porównania, w roku 1950 statystyczny Polak żył średnio 56 lat, a Polka 62 lata. Z analiz przeprowadzonych przez naukowców wynika, że średnia długość życia w Polsce i na świecie będzie nadal wzrastać. Stąd jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych jest zapewnienie starszym osobom właściwego poziomu życia i opieki zdrowotnej.

Zespół naukowców pod przewodnictwem prof. Elżbiety Szeląg planuje sprawdzić, które formy aktywności dają najlepsze efekty u starzejących się osób. Do udziału w swoim badaniu zaprasza osoby wieku od 65 do 78 lat o dobrym stanie zdrowia.

– Choć trudno wyznaczyć granicę między dorosłością a starością, obowiązuje założenie, że stanowi ją 65 rok życia, gdy pojawiają się pierwsze oznaki ubytków funkcjonowania poznawczego. Wnioskowanie na temat kondycji umysłu jedynie na podstawie wieku osoby nie ma racji bytu ze względu na istniejące znaczne różnice indywidualne. Jednak na tym etapie życia zazwyczaj pogorszeniu ulegają między innymi procesy pamięci, uczenia się, uwagi, planowania, podejmowania decyzji i tempa opracowywania informacji – mówi prof. Elżbieta Szeląg.

Do oceny poziomu funkcjonowania umysłu wykorzystany ma być trening poznawczy w postaci programu komputerowego. Składa się on z dziewięciu modułów, które zawierają łącznie 46 gier komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze: świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze.

Organizatorzy umożliwią ponadto nieodpłatne skorzystanie z badań audiometrycznych, badań słuchu, testów neuropsychologicznych, badania bioelektrycznej aktywności mózgu EEG oraz rezonansu magnetycznego. Sam trening będzie trwał osiem tygodni, w trakcie których seniorzy będą wykonywać dostosowane do ich wieku ćwiczenia.

Po zakończeniu cyklu treningowego, uczestnicy ponownie przejdą badania, a także zostaną zaproszeni do udziału w badaniach porównawczych, które odbędą się dwa miesiące po zakończeniu treningu, w celu poznania trwałości efektów zajęć.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA