Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jedyną jednostką ochrony zdrowia na terenie województwa podlaskiego, świadczącą usługi medyczne dla dzieci i młodzieży do 18 lat. Placówka otrzymała ponad 35,8 mln zł unijnego dofinansowania.

Na mocy właśnie podpisanej umowy o dofinansowanie, szpital otrzymał środki na realizację projektu pn. 'Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku’. Całkowita wartość projektu przekracza 35,8 mln zł, a wysokość unijnego dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła ponad 30 mln zł.

Realizacja inwestycji została poparta analizami opracowanymi na podstawie Map potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób dziecięcych dla województwa podlaskiego. Obecnie, z powodu braków w zakresie realizowanych procedur medycznych, pacjenci muszą wyjeżdżać poza województwo aby uzyskać specjalistyczną pomoc. Modernizacja, rozbudowa i doposażenie szpitala wyeliminuje tą konieczność a tym samym podniesie jakość świadczonej opieki medycznej.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych, co przełoży się na większe możliwości zapewnienia młodym pacjentom kompleksowej opieki, obejmującej diagnostykę, proces terapii i świadczenia pooperacyjne. Zakres umowy obejmuje modernizację 9 klinik, wchodzących w strukturę szpitala m.in. Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej, Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.

Pacjenci będą mieli dostęp zarówno do wysokiej jakości diagnostyki jak i terapii medycznej. Poprawie ulegną także możliwości opieki pooperacyjnej dzieci. W modernizowanych klinikach lub oddziałach wszystkie sale chorych będą 1 lub 2-osobowe, a ich wyposażenie będzie obejmowało wentylację mechaniczną z klimatyzacją  oraz  pełny węzeł sanitarny. W obrębie sal chorych zostaną zapewnione miejsca dla rodziców lub opiekunów. Dodatkowo w strukturze każdej  przebudowywanej kliniki lub oddziału powstaną pomieszczenia socjalne i sanitariaty dla odwiedzających oraz osób z niepełnosprawnościami.

Red. (źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl)

Powered by WPeMatico

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY