E-recepta jest częścią Internetowego Konta Pacjenta. Dzięki niej można pobrać, przeglądać, a przede wszystkim realizować recepty wystawione przez lekarza. Oprócz własnych zleceń na lekarstwa, można również realizować recepty dzieci oraz innych osób. Wymaga się jednak ich pełnomocnictwa.

Po kliknięciu, aplikacja e-recepta wyświetli szczegółowe dane, w tym status i informacje o lekach.

mTożsamość oraz IKP

Do uruchomienia eRecepty niezbędna jest aktywna mTożsamość. To ważne ze względu na bezpieczeństwo danych. Jeśli jej nie ma, zostanie ona założona przy instalacji eRecepty.

Usługa wymaga również aktywnego Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli pacjent jeszcze nie ma założonego konta w systemie eZdrowie, aplikacja przy pierwszym uruchomieniu (po akceptacji regulaminu) je utworzy. Na tej podstawie w aplikacji mObywatel można zobaczyć niezrealizowane recepty.

Tak zrealizujesz receptę

Na początku listy niezrealizowanych recept wyświetlane są recepty właściciela mTożsamości. Następne są recepty podopiecznych oraz osób które udzieliły pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa możliwe jest z wykorzystaniem funkcjonalności m.in. udostępnianych z poziomu Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Zlecenie na lekarstwa można zrealizować na dwa sposoby:

  1. Podając numer PESEL osoby, na którą wystawiona została recepta oraz cyfry wyświetlone pod kodem QR.
  2. Okazując do zeskanowania ekran telefonu z wyświetlonym kodem QR.

A jeśli apteka – np. w wyniku awarii sieci – nie ma dostępu do systemu recept (P1 eZdrowie)? Możliwe jest wówczas zrealizowanie recepty w trybie off-line. W tym celu na ekranie telefonu należy dotknąć pola „Pobierz PDF”. W ten sposób można pobrać kod QR. Po jego zeskanowaniu  aptekarz będzie posiadał wszystkie niezbędne informacje umożliwiające realizację recepty.

Red. (źródło: gov.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA