Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów powstał w oparciu o dane Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące ilości zrealizowanych recept na leki w okresie poprzedzającym utworzenie tej listy – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Obecnie wykaz liczy 1333 pozycje (1333 preparaty). Na liście znajdują się leki stosowane w leczeniu osób starszych (głównie chorób przewlekłych, np. chorób serca i układu krążenia, choroby Parkinsona, osteoporozy). Wykaz jest aktualizowany co dwa miesiące, razem z obwieszczeniem refundacyjnym.

W 2017 r. więcej bezpłatnych leków

Zgodnie z zapowiedziami ministra Konstantego Radziwiłła na wykazie mają sukcesywnie pojawiać się nowe leki.

Od 1 stycznia br. listę poszerzono m.in. o:

  • wszystkie preparaty insulin ludzkich i szybkodziałających analogów oraz
  • niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Od 1 marca seniorzy mają również bezpłatny dostęp do:

  • leków stosowanych w jaskrze,
  • leków z selegiliną i lewodopą stosowanych w chorobie Parkinsona,
  • leku złożonego z dwóch substancji czynnych: ezetinibu i atorwastatyny, który hamuje wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego.

Od 1 maja resort planuje rozszerzyć wykaz o kolejne grupy leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym i chorobie niedokrwiennej serca.

Finansowanie

Projekt jest finansowany z budżetu państwa – minister zdrowia pokrywa koszty, które ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia, w części gwarantującej pacjentom bezpłatny dostęp do leków.

Od początku trwania programu (czyli od 1 września 2016 r.) do 31 grudnia 2016 r. na jego realizację przekazano 94 mld 955 mln 314,26 tys. zł (dane sporządzone na podstawie sprawozdań i prognoz).

W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu przeznaczono 564 mln zł. W kolejnych latach ta kwota będzie wzrastać.

Statystyki

Dzięki programowi Leki 75+ od 1 września 2016 r. do końca lutego 2017 r.:

  • 16,6 mln opakowań bezpłatnych leków trafiło do seniorów,
  • 1,85 mln seniorów skorzystało z bezpłatnych leków (dot. niepowtarzających się numerów PESEL);
  • ponad 7 mln 129 tys. recept zrealizowano,
  • ponad 167 mln 988 tys. zł zostało w kieszeni rencistów i emerytów.

Wypisywanie recept

Regulacje, według których recepty na bezpłatne leki dla seniorów mogą wypisywać tylko lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, powstały w trosce o pacjenta – we współpracy ze środowiskiem geriatrów.

W ten sposób resort chce ograniczyć ryzyko polipragmazji, czyli przyjmowania leków w niewłaściwym połączeniu, dawce czy większej ilości niż jest to wskazane. Przyjmowanie kilku leków jednocześnie może wywołać działania niepożądane, często groźne dla zdrowia lub nawet życia. Ryzyko pojawienia się skutków ubocznych zwiększa się wraz z liczbą przyjmowanych leków. Polipragmazja jest niebezpieczna dla każdego, jednak szczególnie dla osób w starszym wieku, ponieważ to właśnie seniorzy są głównymi konsumentami leków.

Lekarze POZ najlepiej znają swoich pacjentów i powinni mieć pełną wiedzę o ich terapiach – zwraca uwagę MZ. Jeżeli recepty wypisuje jeden lekarz, ryzyko wielolekowości u pacjentów jest ograniczone. Duży odsetek hospitalizacji osób starszych to wynik występowania niezamierzonych interakcji lek–lek lub lek–pożywienie.

Możliwe zmiany w przyszłości

Resort podaje, że obecnie powstaje system informatyczny, który pozwoli zebrać wszystkie dane na temat pacjenta w jednym miejscu. W przyszłości umożliwi on lekarzom pełną kontrolę nad farmakoterapią pacjentów. Wówczas każdy lekarz, wystawiając receptę, będzie wiedział o lekach, które zlecili pacjentowi lekarze innych specjalności.

Ewentualne rozszerzenie uprawnień do wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów będzie możliwe po uruchomieniu tego systemu.

Źródło: MZ

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA