Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzymał duże dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko na rozwój centrum urazowego.

6 czerwca 2017 r. resort zdrowia zakończył ocenę wniosku „Wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla poprawy wyników leczenia ofiar wypadków w Małopolsce”. W wyniku oceny merytorycznej I stopnia projekt uzyskał 32 punkty i spełnił wszystkie kryteria merytoryczne II stopnia.

Na tej podstawie 8 czerwca Minister Zdrowia podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania. Szpital otrzyma wsparcie w wysokości 2 mln zł, w tym 1,7 z funduszy unijnych.

Początki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie sięgają 1788 r., gdy powołano Szpital Generalny św. Łazarza. Dziś lecznica to kompleks usytuowany w ścisłym centrum miasta, zajmujący łącznie powierzchnię prawie 19 ha. Udzielane są w nim ambulatoryjne i stacjonarne wysokospecjalistyczne świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej, w ramach specjalności reprezentowanych przez oddziały kliniczne, zakłady i poradnie.

Łącznie szpital obejmuje 31 oddziałów klinicznych z łączna liczbą blisko 1600 łóżek dla pacjentów oraz 10 zakładów diagnostyki i 76 poradni. W placówce zatrudnionych jest ponad 4,2 tysięcy wysoko wykwalifikowanych pracowników, a w ciągu roku hospitalizowanych jest prawie 75 tys. chorych z całej Polski. Liczba konsultacji udzielanych w przychodniach przyklinicznych przekracza 380 tys. rocznie. Placówka szkoli ponad 300 młodych lekarzy.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA