Naukowcy zbadali, ile może żyć człowiek. Ustalili, że nie dłużej niż 115 lat. Taka jest granica ludzkiej długowieczności – twierdzą badacze amerykańscy. Powołują się na dane Human Mortality Database, obejmujące Francję, Japonię, Wielką Brytanię i USA.

Toczy się dyskusja dotyczące tego, ile może żyć człowiek. Dotychczas przeważał podgląd, że możemy żyć 120, a nawet 125 lat. Stale wydłuża się przeciętna oczekiwana długość życia i coraz więcej jest stulatków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, o ile w 1990 r. na 10 tys. osób od 65. roku życia przypadało 2,9 proc. stulatków, to w 2015 r. już 7,4 proc. W 2050 r. stulatkowie mają stanowić 23,6 proc. wszystkich emerytów.

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – w oparciu o rejestr PESEL – wynika, że w połowie 2015 r. żyło w Polsce 4,2 tys. stulatków. Trzy czwarte z nich to były kobiety.

Według danych na 10 lipca 2018 r. w Polsce żyło 4388 osób, które ukończyły 100 lat. Wśród nich było 3345 kobiet oraz 1043 mężczyzn.

Długość życia superstulatków

Jak twierdzi prof. Jan Vijg z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, Jeanne Calment z Francji, która żyła 122 lat (zmarła w 1997 r), jest absolutnym wyjątkiem. Badacze amerykańscy postanowili określić, ile może żyć człowiek. Analizowali dane dotyczące długości życia superstulatków, czyli osób, które żyły co najmniej 110 lat. Wynika z nich, że od 20 lat oczekiwana długości życia stulatków prawie się nie zmienia.

– Osiągamy kres długowieczności, nie możemy żyć dłużej niż 115 lat – twierdzi prof. Jan Vijg.

Dyrektor Instytutu Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku prof. James Vaupel jest jednak sceptyczny wobec wyliczeń specjalistów amerykańskich określających, ile może żyć człowiek. Jego zdaniem już wielokrotnie przesuwano górną granicę ludzkiego życia. Najpierw było nią 65 lat, potem 85 i 105, ale za każdym razem się okazywało, że są ludzie, którzy żyją dłużej.

Prof. Jay Olshansky z University of Illinois zwraca uwagę, że eksperymenty na zwierzętach sugerują, że jest nieprzekraczalna granica długości życia dla poszczególnych gatunków, w tym również i dla człowieka. Zbadano, że myszy nie mogą żyć dłużej niż 1000 dni, a psy – 5000 dni.

Prof. Jan Vijg podejrzewa, że można byłoby przesunąć górną granicę życia człowieka nawet do 130 lat. Trzeba byłoby jednak ingerować w ludzkie geny lub opracować tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy nowych leków.

To jednak mało prawdopodobne. Ile może żyć człowiek? Jak wyjaśnia prof. Vijg, proces starzenia się jest tak skomplikowany, że nie będzie możliwe znaczące przedłużenie górnej graniczy życia człowieka.

Oprac. TW

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA