E-recepta jest ważna przez rok, jeśli lekarz zaznaczy odpowiednie pole. Od 1 stycznia 2019 r. e-recepty można realizować w każdej aptece na ternie naszego kraju. Od stycznia 2020 r. recepty w postaci elektronicznej wystawiane będą obowiązkowo.

E-recepta wystawiana przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika
medycznego jest elektronicznym dokumentem z elektronicznym podpisem – lekarz ma możliwość podpisania e-recepty certyfikatem ZUS tym samym, który służy do podpisywania e-ZLA, profilem zaufanym, podpisem osobistym w e-Dowodzie Osobistym lub podpisem kwalifikowanym.

Oto najważniejsze zasady w e-receptach:

1. Recepta, którą wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny, jest dokumentem elektronicznym, widocznym na ekranie monitora w oprogramowaniu gabinetowym. Dokument jest podpisywany podpisem elektronicznym (lekarz ma możliwość podpisania e-recepty certyfikatem ZUS — tym samym, który służy do podpisywania e-ZLA, profilem zaufanym, podpisem osobistym w e-Dowodzie Osobistym lub podpisem kwalifikowanym).

2. Na jednej e-recepcie znajduje się jeden lek – 1 e-recepta = 1 lek.

3. Kilka e-recept ujmowanych jest w tzw. receptę zbiorczą (pakiet recept).

4. Każdą e-receptę, w tym e-recepty objęte pakietem recept, pacjent może
zrealizować w innej aptece.

5. Pacjent wychodząc z gabinetu lekarskiego może otrzymać:

  • SMS (wysłany z systemu P1), w którym podany będzie 4-cyfrowy kod dostępu — pacjent podaje w aptece kod wraz ze swoim numerem PESEL;
  • e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie w postaci pliku PDF — pacjent udostępnia farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu lub podaje 44-cyfrowy klucz dostępu z pliku PDF (albo 4-cyfrowy kod dostępu z pliku PDF wraz z numerem PESEL). Pacjent może też udostępnić informację o e-recepcie korzystając z Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel;
  • wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie — wydrukowany dokument lekarz przekazuje pacjentowi (nie trzeba podpisywać wydruku ani stawiać pieczątek). Farmaceuta sczytuje dane z wydruku i zwraca go pacjentowi.

6. Żeby otrzymywać powiadomienia o e-receptach za pomocą SMS-a lub e-maila pacjent musi zaznaczyć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), że chciałby otrzymywać powiadomienia — właśnie SMS-em lub e-mailem. IKP jest dostępne pod adresem pacjent.gov.pl, a do zalogowania się na IKP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego.

7. Osoba wystawiająca e-receptę umieszcza na niej dane określone w art. 96a ustawy
Prawo Farmaceutyczne. W określonych przypadkach farmaceuta może zrealizować e-receptę pomimo braku części danych (zgodnie z par. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept).

8. E-recepta ważna jest 365 dni, za wyjątkiem e-recepty:

  • na antybiotyk (ważność 7 dni),
  • lek odurzający i psychotropowy (ważność 30 dni),
  • na preparat immunologiczny (ważność 120 dni).

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA