E-skierowanie to kolejny dokument po e-recepcie, w którym tradycyjną postać papierową zmieniono na formę elektroniczną. Celem wdrożenia jest usprawnienie procesu realizacji zapisów na badania zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy.

E-skierowanie umożliwi pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji. Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, korzyści wynikające ze stosowania elektronicznego skierowania to:

 • brak konieczności dostarczania skierowania osobiście – wystarczy rozmowa telefoniczna;
 • możliwość zdalnej rejestracji;
 • zredukowanie problemu nieczytelności skierowań;
 • zwiększone bezpieczeństwo;
 • eliminacja zgubienia skierowania;
 • możliwość śledzenia historii leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta.

Jak działa e-skierowanie?

 1. Lekarz wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie.
 2. Pacjent otrzymuje e-skierowanie w wybranej formie, elektronicznej lub papierowej, np. e-mailem, SMS-em, w postaci wydruku informacyjnego.
 3. Pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie ma być zrealizowane, osobiście umawia się na wizytę.
 4. Osoba rejestrująca e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany 4-cyfrowy kod oraz PESEL pacjenta i zapisuje go na wizytę.
 5. Pacjent zostaje umówiony na wizytę.

Wykaz świadczeń realizowany w ramach e-skierowań

Od 1 kwietnia 2019 r. skierowania w postaci elektronicznej wystawia się na:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne –  finansowane ze środków publicznych,
 • leczenie szpitalne – w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • badania: medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej (TK) – finansowane ze środków publicznych i innych,
 • badania: rezonansu magnetycznego (MR), endoskopowe przewodu pokarmowego,      echokardiograficzne płodu – finansowane ze środków publicznych,
 • pozytonową tomografię emisyjną (PET) – finansowana ze środków publicznych.

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA