Na giełdach w Nowym Jorku wyniki za I kw. podały największe koncerny farmaceutyczne. Inwestorzy giełdowi traktują je jako podstawę do oceny sytuacji finansowej firm. Ceny akcji Merck pozostawały na stałym poziomie, natomiast akcje Pfizer nieco spadały.

Merck podwyższył prognozy zysku i sprzedaży na 2017 r., a wypracowany zysk na akcję za I kw. przekroczył najwyższe szacunki analityków – 88 centów vs konsensus 78-86 centów.

Przychody spółki Pfizer w I kw. spadły 2 proc. w ujęciu rocznym i uplasowały się poniżej oczekiwań – 12,8 mld USD vs 13,1 mld USD.

Ostatnio publikowane dane z gospodarki amerykańskiej mogą wskazywać na spowolnienie dynamiki wzrostu w gospodarce USA na początku roku. PKB USA w I kw. wzrósł 0,7 proc. w w ujęciu kwartalnym i jest to najniższy poziom od 3 lat.

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w marcu spadła do 98 tys. z 219 tys. w lutym. W kwietniu rynek oczekuje natomiast wzrostu etatów poza rolnictwem o 193 tys.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA