Koronawirus 2019-nCoV wywołuje niewydolność dróg oddechowych. Epidemiologia nie jest jeszcze dobrze znana. Opracowane zostały jednak wstępne definicje i zasady postępowania. Warto wskazania śledzić na bieżąco. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, będą się one zmieniać z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym. Jego nazwa wywodzi się z łacińskiego „corona”. Osłonki patogenów mają małe pierścienie przypominające żarówki. Odpowiedzialne są one za cykliczne epidemie zakażeń dróg oddechowych. Niektóre mogą prowadzić do poważniejszych chorób układu oddechowego, jak SARS i MERS.

Wyodrębnia się cztery rodzaje koronawirusa: alfa-, beta-, delta- oraz gamma-koronawirusy (łac. Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus i Gammacoronavirus). Nosicielami poszczególnych gatunków mogą być ssaki, w tym ludzie, a także ptaki. U ludzi mogą powodować infekcje układu oddechowego.

Zalecenia dla podróżujących

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Postępowanie w przypadku, gdy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje GIS) przyleci do Polski:

 • Wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera, w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu.
 • W samolocie ma miejsce pierwsza weryfikacja, czy podróżujący ma objawy choroby, np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia, które wywołuje koronawirus 2019-nCoV, nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia.
 • Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.

Podróżny powinien skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się takich symptomów jak:

 • gorączka powyżej 38 st.C;
 • kaszel;
 • duszność.

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie, jakie wywołuje koronawirus 2019-nCoV, należy uznać te, które charakteryzują się:

1. Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:

 • Temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >38 st.C.
 • Występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego. Są to m.in.  kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc albo zespołu ostrej niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome – ARDS).
 • Związek z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

2. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.

3. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zaawansowanie, u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów:

 • naraziły się na bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV;
 • sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV;
 • odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny;
 • miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

Bliski kontakt definiuje się jako:

 • ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV;
 • przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV (koronawirus):

 1. Pacjenta manifestującego objawy powinno się hospitalizować w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym). Zapewnić mu warunki izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
 2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinno się zabezpieczyć w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Oprac. Tomasz Wolf (źródło: GIS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA