Zakończona w marcu inwestycja rozbudowy fabryki rękawic w Tajlandii przyczyniła się do podwojenia przychodów ze sprzedaży produktów. Inwestycja zwiększyła potencjał produkcyjny fabryki z 40 mln sztuk rękawic medycznych wytwarzanych miesięcznie do ponad 100 milionów sztuk.

Według zarządu zrealizowany projekt pozwala na bardziej efektywne konkurowanie na rynkach światowych, w tym także na rynku amerykańskim. W I półroczu krakowski producent rękawic medycznych zarobił 5,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 3,87 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 102,22 mln zł wobec 76,92 mln zł rok wcześniej.

Jednym z zrealizowanych celów na rok 2015 było w zakresie dystrybucji rozpoczęcie bezpośredniej sprzedaży w Rosji oraz jej dynamizacja w Czechach i na Słowacji. Zwiększyła się również sprzedaż eksportowa do USA, innych niż Rosja krajów w obszarze byłego ZSRR, jak również Bałkanów. Urosły także udziały rynkowe na Węgrzech i w Rumunii.

W 2015 roku powiększyliśmy skład grupy o amerykańską spółkę zależną Mercator Medical LLC z siedzibą w USA. Była to bardzo dobra decyzja biznesowa, dzięki której powiększyliśmy zasięg sprzedaży zwiększonej produkcji rękawic medycznych w Tajlandii. Spółka eksportuje coraz więcej produkcji fabryki na rynek amerykański – mówi dr Wiesław Żyznowski, prezes zarządu Mercator Medical.

Głównymi celami strategicznymi grupy kapitałowej emitenta na pozostałe kwartały 2015 roku pozostają umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym, uzyskanie statusu wiodącego dystrybutora w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ekspansja na globalnym rynku, w szczególności na rynkach Ameryki Północnej.

Perspektywy rozwoju zarząd spółki ocenia bardzo pozytywnie, głównie ze względu na większe wydatki na zdrowie w krajach rozwijających się, które są głównymi rynkami zbytu, w stosunku do krajów rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone czy Europa. Wraz z większą świadomością zasad zwalczania zakażeń szpitalnych, intensywnie rosnąć będzie zużycie jednorazowych rękawic medycznych stanowiących trzon oferty grupy, jak również sprzedaż opatrunków i włókniny – informuje Mercator.

Źródło: parkiet.com

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA