Lista leków zagrożonych niedostepnością zawiera 298 produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Minister Zdrowia wskazał je w obwieszczeniu zamieszonym w Dzienniku Urzędowym.

Lista leków zagrożonych niedostepnością obejmuje obejmuje leki, wyroby medyczne i produkty żywnościowe, które mogą stać się deficytowe. Dlatego specjalna regulacja z 12 czerwca 2020 r. .

Na poprzedniej liście z 16 kwietnia 2020 r. znalazło się 312 produktów. Natomiast z 1 kwietnia 2020 r.- 858 pozycji.

Lista leków zagrożonych niedostepnością

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA