Mabion podpisał aneks do umowy z Mylanem, firma nie będzie miała wyłączności na sprzedaż MabionCD20 w UE.

Mabion podpisał z Mylan Ireland aneks do umowy o współpracy z 2016 roku. Firmy zdecydowały o wygaśnięciu wyłącznego prawa Mylan do sprzedaży leku MabionCD20 w Unii Europejskiej i krajach bałkańskich – podała spółka w komunikacie. Wygasnąć ma też prawo pierwszeństwa firmy Mylan do zawarcia umowy komercjalizacji MabionCD20 na obszarze Stanów Zjednoczonych.

„Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły, iż Mylan pozostanie niewyłącznym partnerem dystrybucyjnym Spółki w zakresie leku MabionCD20 w wybranych krajach na takich obszarach jak m.in. Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Ameryka Środkowa, południowa Afryka, południowo-wschodnia Azja. Jednocześnie postanowiono o wygaśnięciu wyłącznego prawa Mylan do sprzedaży leku MabionCD20 na obszarze Unii Europejskiej i krajów bałkańskich, a także prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy komercjalizacji MabionCD20 na obszarze Stanów Zjednoczonych” – podano w komunikacie..

Mabion poinformował, że zmiana zakresu współpracy z Mylan umożliwi Spółce pozyskanie nowego partnera lub partnerów zainteresowanych komercjalizacją leku MabionCD20 na rynku europejskim i amerykańskim oraz nawiązanie współpracy uwzględniającej potencjał leku MabionCD20 i obecne warunki rynkowe.

„Ponadto zawarcie aneksu nie wpływa na obecnie prowadzone przez spółkę działania w celu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu MabionCD20 od Europejskiej Agencji Leków i ich harmonogram” – podała spółka.

Strony uzgodniły, że Mabion dokona zwrotu na rzecz Mylan części zaliczek w wysokości niższej niż kwota otrzymanych zaliczek wynikających z umowy przed dniem zawarcia aneksu stanowiących zwrotne zaliczki na poczet praw dystrybucyjnych, co stanowi ostateczne rozliczenie wszelkich dotychczasowych płatności.

„Wskutek podpisania aneksu spółka uzyskała niezbędną elastyczność w komercjalizacji MabionCD20 na swoich kluczowych rynkach w Europie i obszarze Stanów Zjednoczonych (USA)” – podał Mabion.

Podpisana w 2016 roku umowa dotyczyła rozwoju i komercjalizacji leku biopodobnego MabionCD20. Prowadzone przez Mabion badanie kliniczne nad lekiem objęło pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) i chłoniakiem (NHL).

Red. (źródło: PAP Biznes)

Powered by WPeMatico

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA