Mabion zawarł umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotyczące produkcji antygenu na szczepionkę przeciw Covid-19. Zawarł też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.

Mabion S.A. poinformował, że 3 marca 2021 r. zawarł z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. porozumienie w zakresie warunków brzegowych inwestycji do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych. Chodzi m.in. o nakłady w ramach potencjalnej, szerszej współpracy z Novavax, dotyczącej seryjnej produkcji szczepionki na COVID-19 znajdującej się obecnie w procesie rejestracji w Europejskiej Agencji Leków.

Intencją stron jest inwestycja PFR w formie oprocentowanej trzyletniej pożyczki (lub emisji obligacji) udzielonej spółce do 30 mln zł oraz objęcia akcji spółki do 10 mln zł w ramach planowanej emisji akcji. Zgodnie z Porozumieniem Inwestycja Dłużna PFR będzie warunkowana podpisaniem przez Mabion umowy produkcyjnej z Novavax, Inc. przewidującej określone przychody netto spółki z tytułu realizacji umowy, a dodatkowo Inwestycja Dłużna zostanie zrealizowana pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających w postaci m.in. pozyskania dodatkowego finansowania z emisji akcji.

Jednocześnie Mabion poinformował o zawarciu umowy z firmą Novavax z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Na jej podstawie Mabion – przy udziale Novavax – „podejmie działania związane z transferem technologii procesu produkcyjnego antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19 o roboczej nazwie NVX-CoV2373 oraz przeprowadzi w zakładzie Spółki próby techniczne procesu w skali komercyjnej”. Jak podano, umowa ramowa obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

Wraz z zawarciem umowy ramowej strony uzgodniły zakres oraz budżet prac zleconych spółce Mabion w celu przeprowadzenia transferu technologii oraz produkcji serii technicznych antygenu białkowego NVX-CoV2373. Zakres zleconych prac w ramach pierwszego zamówienia obejmuje transfer technologii od Novavax do Mabionu. Ponadto zakres obejmuje: kwalifikację metod analitycznych po transferze, łącznie z wdrożeniem przenoszonych metod i dokumentacji związanej z procesem wytwórczym do systemu jakości spółki, wyprodukowanie jednej serii technicznej i jednej serii testowej, będącej potwierdzeniem powtarzalności w produkcji serii, produktu w zakładzie spółki.

Mabion szacuje, że do realizacji pierwszego zamówienia nie są wymagane żadne istotne inwestycje. Produkcja serii technicznej zostanie sfinansowana w ramach bezzwrotnego wynagrodzenia, które spółka otrzyma od Novavax w związku z pierwszym zamówieniem. Według przewidywań spółki proces transferu technologii i jego weryfikacja zostaną zakończone w pierwszej połowie 2021 r.

Jak podano, intencją stron umowy jest kontynuacja współpracy produkcyjnej i możliwość włączenia zakładu Mabionu w łańcuch wytwórczy Novavax w zakresie komercyjnego wytwarzania substancji czynnej dla Novavax. Będzie to wymagało dodatkowych uzgodnień dotyczących kwestii technicznych, finansowych, jakościowych oraz harmonogramowych.

Novavax jest firmą biotechnologiczną zaangażowaną w dostarczanie nowych produktów, które wykorzystują jej własną, innowacyjną, opatentowaną technologię rekombinowanych szczepionek nanocząsteczkowych w celu zapobiegania szerokiej gamie chorób zakaźnych – podano w informacji.

Mabion to polska firma biotechnologiczna utworzona w marcu 2007 r. Przedmiotem jej działalności jest opracowywanie i wdrażanie najnowszej generacji leków biotechnologicznych opartych na technologii przeciwciał monoklonalnych. Akcje spółki zwyżkują, 3 marca wzrosły na warszawskiej giełdzie o 51 proc.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA