Innowacje koncernu Merck obejmują integrację zewnętrznej sekwencji DNA z chromosomem komórki eukariotycznej. Podobne zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację w innych krajach.

Merck ogłosiła rejestrację patentu przez Australian Patent Office na wykorzystanie rozwiązania CRISPR w metodzie integracji genomowej komórek eukariotycznych. Obejmuje ona integrację chromosomową, czyli wycinanie sekwencji chromosomów komórek eukariotycznych, np. komórek ssaków czy roślin, i umieszczanie zewnętrznej sekwencji DNA w komórkach przy użyciu CRISPR.

– Firma Merck stworzyła narzędzie dające naukowcom możliwość odkrywania nowych sposobów leczenia chorób, co do których opcje są nieliczne, włączywszy raka czy rzadkie i chroniczne schorzenia, jak na przykład cukrzyca. Decyzja o rejestracji patentu potwierdza nasze doświadczenie w zakresie technologii CRISPR. Zamierzamy dalej rozwijać tę gałąź – komentuje Udit Batra z zarządu firmy Merck, główny dyrektor wykonawczy firmy Life Science.

Firma Merck złożyła również wnioski patentowe na metodę CRISPR w Brazylii, Kanadzie, Chinach, Europie, Indiach, Izraelu, Japonii, Singapurze, Korei Południowej i USA. Rozwiązanie edycji genomu CRISPR umożliwia precyzyjną modyfikację chromosomów w żywych komórkach, przyczyniając się do rozwoju nowych sposobów leczenia najcięższych schorzeń. CRISPR ma szerokie zastosowania, od identyfikacji genów powiązanych z występowaniem raka i chorób rzadkich, do odwracania mutacji powodujących utratę wzroku.

Merck jako pierwsza na świecie miała w ofercie niestandardowe biomolekuły na potrzeby edycji genomu – introny typu RNA-guided groupy II TargeTron i nukleazy palców cynkowych CompoZr. Jako pierwsza wyprodukowała też szeregowe biblioteki CRISPR obejmujące cały ludzki genom, umożliwiające opracowywanie leków dzięki dogłębniejszemu badaniu przyczyn występowania schorzeń.

Technologia integracji genomicznej CRISPR jest szczególnie ważna w zakresie tworzenia modeli chorób i terapii genowych. Ponadto naukowcy mogą korzystać z tej metody do wstawiania transgenów oznaczających białka endogenne, ułatwiając śledzenie ich między komórkami. W maju 2017 r. firma Merck ogłosiła utworzenie alternatywnej metody edycji genomu CRISPR o nazwie proxy-CRISPR, która umożliwia dotarcie do uprzednio niedostępnych lokalizacji komórek, przez co rozwiązanie może być jeszcze dokładniejsze, dając naukowcom więcej opcji eksperymentalnych.

Poza podstawowymi badaniami z zakresu edycji genów firma Merck wspiera rozwój terapii na bazie genów i komórek oraz produkuje wektory wirusowe. W 2016 r. podjęła inicjatywę edycji genomu, której celem jest przyspieszenie badań w nowoczesnych zastosowaniach, od edycji genomu, po produkcję leków genowych. 

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA