W pierwszym pełnym roku obowiązywania programu „Leki 75+” tj. w 2017 r. na finansowanie zadań zostanie przeznaczone 564 mln zł. Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać, aż do 1 mld 203,2 mln zł w 2025 r.

W 2018 r. planowana kwota wydatków na program „Leki 75+” sięgnie 643,3 mln zł, w kolejnym wzrośnie do 733,4 mln zł, a w 2020 r. sięgnie 836 mln zł. Planowane wydatki w 2021 r. to 953,1 mln zł, w kolejnym – 1 mld 010,3 mln zł, w 2023 r. – 1 mld 070,9 mln zł, w 2024 – 1 mld 135,1 mln zł oraz 1 mld 203,2 mln zł – w 2025 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych został poszerzony m.in. o wszystkie preparaty insulin ludzkich i analogów szybkodziałających oraz niektóre leki stosowane w chorobie Parkinsona i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

– Należy podkreślić, że przewiduje się systematyczną modyfikację kształtu wykazu leków refundowanych, w tym wykazu bezpłatnych leków dla seniorów. Przepis art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowi, że raz na dwa miesiące w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia są ogłaszane obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazów refundowanych: leków; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją – mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala.

Red. (źródło: ISBnews)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA