Neuca S.A. pożyczy spółce Telemedycyna Polska S.A. 300 tys. zł. Umowa w tej sprawie została zawarta 21 grudnia 2017 r. Pożyczkobiorca przeznaczy pozyskane w ten sposób środki na rozwój kanałów dystrybucji swoich usług.

Z umowy wynika, że pożyczka zostanie spłacona do 31 marca 2018 r. Oprocentowanie zostało ustalone na poziomie rynkowym.

Telemedycyna Polska nie wyklucza możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki, szczególnie po objęciu akcji spółki w podwyższonym kapitale zakładowym w granicach kapitału docelowego przez spółkę Neuca Med Sp. z o.o., podmiot zależny od Neuca S.A.

Zmianę statutu przewidującą możliwość podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 318.000 zł Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki przyjęło 6 grudnia 2017 r.

Od grudnia 2016 r. Neuca Med. posiada 24 procent akcji spółki Telemedycyna Polska.

Telemedycyna Polska S.A. specjalizuje się w usługach telekardiologicznych dla pacjentów indywidualnych oraz dla placówek medycznych na terenie całego kraju. Spółka posiada własne Centrum Monitoringu Kardiologicznego, które czynne jest przez całą dobę, 365 dni w roku i obsługuje kilka tysięcy badań miesięcznie.

Spółka bezpośrednio świadczy usługę kardiotele – całodobową teleopiekę kardiologiczną. W ramach tej usługi pacjenci wyposażani są w osobisty, przenośny aparat EKG, za pomocą którego mogą przesyłać przez telefon swoje badania oraz konsultować je z dyżurującym lekarzem z Centrum Monitoringu Kardiologicznego.

Red. (źródło: medycynaprywatna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA