Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 maja 2017 r. Znajdują się na niej nowe programy lekowe i terapie.

W porównaniu do XXXII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2017 r., projekt XXXIII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. Statystyki projektu XXXIII obwieszczenia

1. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 74 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN), w tym:

  • 44 produkty lecznicze (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 9 wyrobów medycznych (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
  • 6 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  • 15 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.

2. Dla 113 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.

3. Dla 83 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 69 produktów w ramach listy aptecznej (od 1260,90 zł do 0,02 zł).

4. Dla 4 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu. 5. Dla 483 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 202,23 zł do 1 gr).

6. Dla 470 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 1323,95 zł – znaczny wzrost dopłat pacjenta jest związany ze zmianą podstawy limitu finansowania w grupie limitowej w rezultacie objęcia refundacją I odpowiednika).

7. Dla 708 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 1340,50 zł do 1 gr).

8. Dla 174 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 1659,69 zł).

9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, lub odmową refundacji na kolejny okres w XXXIII obwieszczeniu nie znajdzie się 21 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

II. Zmiany w chemioterapii

Dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

III. Zmiany w programach lekowych

1. Leczenie stwardnienia rozsianego – w ramach programu lekowego udostępniono kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu I linii SM – Aubagio (teryflunomid) o wygodnej, doustnej formie podania oraz objęto refundacją Lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby.

2. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową – w ramach programu lekowego objęto refundacją Zepatier, (Grazoprevirum + Elbasvirum), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C o genotypie 1a, 1b oraz

3. Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) – w ramach nowego programu lekowego refundacją objęto lek Votubia (Ewerolimus).

4. Leczenie ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami (SEGA) w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie finansowane ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej.

5. Leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) umożliwi stosowanie i finansowanie ze środków publicznych ewerolimusu u nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Ponadto dwa leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) od 1 maja 2017 r. zostaną objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie.

Projekt obwieszczenia

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA