Nowe zasady teleporad w POZ wchodzą z końcem sierpnia. Zasady ich udzielania porządkuje rozporządzenie resortu zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej wraz z wytycznymi konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia wejdzie w życie z końcem sierpnia. Zawarte w nim przepisy wprowadzają nowe zasady teleporad. Dotyczą one m.in. ustalenia przez lekarza, czy jest ona wystarczająca dla rozwiązania problemu zdrowotnego lub poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego bezpośrednio. Zakłada się też przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność.

Rozporządzenie reguluje również kwestie przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta. Tak, aby przepływ dokumentacji w formie elektronicznej był chroniony przed nieuprawnionym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem.

Resort zapewnia, że wypracowane rozwiązania mają na celu poprawę jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii.

– Teleporady stały się ważnym narzędziem opieki nad pacjentami w trudnych czasach. Dostrzegliśmy wiele ich zalet. Chcemy, aby pozostały w POZ jako jedna z form opieki. Jednak widzimy potrzebę standaryzacji, opisania zasad postępowania i wskazania, kiedy należy zachować szczególną ostrożność i zbadać pacjenta osobiście, aby eliminować błędy i poprawiać jakość udzielanych świadczeń – wyjaśnia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas we współpracy z Ministerstwem Zdrowia opracowała wytyczne dotyczące udzielanych w czasie epidemii teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej.

– Przygotowane dokumenty obligują świadczeniodawców do organizacyjnego przygotowania placówek do płynnej realizacji świadczeń w ramach teleporad. Zawierają także praktyczne wskazówki dla personelu medycznego, jak bezpiecznie realizować teleporady w czasie epidemii – informuje dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas.

Wytyczne określają m.in.:

 • sposób rejestracji pacjentów,
 • formy udzielania porad zdalnych,
 • kwestie związane z organizacją pracy,
 • wskazują przypadki, w których realizowane powinny być wizyty osobiste pacjentów w placówkach.

Realizacja teleporady, w tym ustalenie jej terminu, dokonuje się:

 • w miejscu wykonywania świadczeń,
 • na stronie internetowej świadczeniodawcy,
 • telefonicznie.

Teleporad udzielają:

 • lekarze,
 • pielęgniarki,
 • położne.

Teleporady odbywają się m.in. w formie:

 • porady telefonicznej,
 • wideorozmowy,
 • w uzasadnionych przypadkach także drogą mailową.

O możliwości i sposobie jej realizacji powinna poinformować przychodnia.

Przed teleporadą lekarz, pielęgniarka bądź położna POZ musi potwierdzić tożsamości pacjenta. Może to zrobić na podstawie danych z dokumentacji medycznej, w przypadku wideoporady po okazaniu dokumentu tożsamości albo przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta.

Podczas teleporady lekarz przeprowadza konsultację, w tym analizuje dostępną dokumentację medyczną. W czasie udzielenia świadczenia zdrowotnego lekarz może wpisać e-receptę, e-skierowanie czy e-zlecenie na wyroby medyczne.

Gdy problem, z którym zgłosił się pacjent uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, lekarz wskazuje na konieczności wizyty w placówce. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Wytyczne teleporady

Red. (źródło: gov.pl/web/zdrowie)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA