Projekt ustawy dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych zakłada, że o odszkodowanie będą mogły ubiegać się osoby, u których wystąpią niepożądane działania wynikające z przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19. Odszkodowania za powikłania określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, do której odnosi się ustawa, będą wypłacane bez względu na termin szczepienia. Przepisy będą działały wstecz.

Zgodnie z projektem, o rekompensatę za działanie niepożądane szczepionki przeciw COVID-19 będą mogły ubiegać się osoby, u których wystąpiły określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego działania niepożądane i osoby te przebywały z tego powodu co najmniej przez 14 dni w szpitalu lub też wystąpił u nich wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym bądź Izbie Przyjęć lub też hospitalizację nie dłuższą niż 14 dni.

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji. Dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni. Górny limit to 100 tys. zł w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, który będzie wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub w izbie przyjęć, albo też hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł.

Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po dniu 26 grudnia 2020 r., ale jeszcze przed wejściem w życie przepisów ustawy. Zgodnie z projektem, od 2022 r. fundusz kompensacyjny będzie obejmował również inne szczepienia.

Do uzyskania świadczenia niezbędna jest karta informacyjna z leczenia, którą pacjent otrzymuje po wyjściu ze szpitala. To pierwszy wymagany dokument potwierdzający leczenie i określający czas pobytu w szpitalu. Należy ponadto mieć dokumentację, która była gromadzona w czasie leczenia szpitalnego. Jeśli pacjent występuje o kopię dokumentów po raz pierwszy, placówka medyczna ma obowiązek wydać mu ją bezpłatnie. Decyzje w sprawie rekompensaty za działanie niepożądane szczepionki przeciw COVID-19 mają być wydawane w ciągu 60 dni.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA