Pismo Prezes NRA i Koordynator komisji ds. Farmacji Szpitalnej NRA DO Przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok – wkład NIA do wspólnego wystąpienia do wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska oraz Koordynator Komisji ds. farmacji szpitalnej NRA Ewa Steckiewicz-Bartnicka, skierowały pismo do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Krystyny Ptok, stanowiące wkład Naczelnej Izby Aptekarskiej do Stanowiska Zespołu Doraźnego ds. Ochrony Zdrowia RDS, dotyczącego sytuacji kadrowej zawodów medycznych, które zostanie skierowane do Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Jarosława Gowina.

Pełna treść dokumentu dostępna tutaj: Pismo NIA do OZZPiP z 30.04.2021 r.

Powered by WPeMatico

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY