Rząd przyjął projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przewiduje on, że podwyżek mogą spodziewać się w pierwszej kolejności te osoby, które zarabiają najmniej.

Propozycja MZ nie oznacza, że wszyscy pracownicy medyczni mogą spodziewać się podwyżek. Stopniowo będą wzrastały wynagrodzenia tych osób, które zarabiają mniej niż stawki wskazane w ustawie. Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ma być jednak osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego, czyli do końca 2021 r.

Jak podaje Rządowe Centrum Legislacji, najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym. Natomiast do końca 2019 r. wynagrodzenie minimalne ustala się jako iloczyn współczynnika pracy (określonego w załączniku do ustawy) i kwoty 3,9 tys. zł brutto.

W projekcie określono dziesięć grup zawodowych zależnych od poziomu wykształcenia oraz specjalizacji. Dla każdej z tych grup ustalono oddzielny współczynnik pracy. Na podstawie prognozy wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej resort przedstawił szacunkowe wyliczenia docelowej wysokości minimalnego wynagrodzenia, która będzie obowiązywała od 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie lekarzy specjalistów będzie wynosiło niecałe 6,4 tys. zł, lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji niecałe 5,9 tys. zł, lekarza bez specjalizacji ok. 5,3 tys. zł, a stażysty prawie 3,7 tys.

Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni i inni pracownicy medyczni z wyższym wykształceniem mają zarabiać minimum 5,3 tys. zł (jeśli mają specjalizację) lub 3,7 tys. zł (jeśli jej nie mają).

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji – na 3,2 tys. zł.

Fizjoterapeuci i inni pracownicy medyczni ze średnim wykształceniem będą zarabiać minimum 3,2 tys. zł.

Kwoty te będą jednak znacznie niższe, jeśli za podstawę wyliczeń przyjąć utrzymaną do 31 grudnia 2019 r. stałą kwotą bazową, czyli 3,9 tys. zł. I tak: minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wynosiłoby nie ok. 6,4 tys. zł, ale niecałe 5 tys.; pielęgniarka z wyższym wykształceniem i specjalizacją zarabiałaby nie mniej niż 4,1 tys., a nie ok. 5,3 tys.

Wysokość minimalnych wynagrodzeń będzie więc zależeć od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych latach. W okresie przejściowym wynagrodzenie pracownika będzie podwyższane stopniowo. Pierwsze wzrosty – o co najmniej 10 proc. różnicy między wynagrodzeniem zasadniczym a minimalnym – zaplanowano do 1 lipca tego roku. Następnie będzie ono podwyższane corocznie o co najmniej 20 proc. tej różnicy.

Według szacunków, w 2018 r. podwyżki będą kosztowały 64 mln zł, w 2019 r. – 102,5 mln zł, w 2020 r. – 195,7 mln zł, w 2021 r. – 302,9 mln zł, a od 2022 r. – 727 mln zł rocznie.

Red. (źródło: pap.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA