Zespół naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stworzył innowacyjny związek chemiczny HTCC. Substancja silnie hamuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Badacze są zdania, że wyniki to obiecujący, pierwszy krok na drodze do przygotowania leku.

Przygotowany przez naukowców z UJ związek chemiczny nosi nazwę HTCC. Substancja silnie hamuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ale też i zakażenie jego nie mniej groźnym kuzynem MERS-CoV.

HTCC to inhibitory polimerowe. Stworzono je na bazie chitozanu – związku otrzymywanego z krewetek lub grzybów. Badacze wykazali, że polimer ten wiąże się z białkiem Spike, tworzącym „koronę” wirusa. Blokuje jego oddziaływanie z receptorem komórkowym, a w konsekwencji – wnikanie wirusa do komórki.

Prace prowadzono z wykorzystaniem nie tylko standardowego modelu komórkowego, ale również zaawansowanego systemu modelującego w pełni zróżnicowany nabłonek ludzkiego układu oddechowego (hodowle ALI). Jest to jeden z najdoskonalszych modeli – podkreślają autorzy badań.

Interdyscyplinarny zespół naukowców pracuje pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pyrcia i dr Aleksandry Milewskiej (Małopolskie Centrum Biotechnologii) oraz prof. Marii Nowakowskiej i prof. Krzysztofa Szczubiałki (Wydział Chemii UJ).

Opracowana przez nas substancja jest innowacyjna w skali świata – mówi wirusolog prof. Krzysztof Pyrć.

Naukowcy potrzebują teraz partnera komercyjnego lub instytucjonalnego, który zająłby się badaniami wdrażającymi wykorzystanie nowej substancji w klinikach. HTCC jest opatentowana. Wcześniej testowano ją na zwierzętach. Nie zatwierdzono jej jednak do stosowania u ludzi. Wstępne badania u gryzoni wykazały, że po podaniu HTCC drogą wziewną nie obserwowano toksyczności ani pogorszenia się czynności płuc.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA