Przedstawiciele organizacji pacjentów postanowili utworzyć silną, ogólnopolską organizację integrującą działania na rzecz pacjenta w systemie ochrony zdrowia, zrzeszającą stowarzyszenia oraz fundacje działające na poziomie regionalnym i krajowym.

Będąc otwartymi na współpracę partnerską z innymi środowiskami, działając dla wzmocnienia poczucia tożsamości środowiska pacjentów i widząc potrzebę silniejszej jego reprezentacji, zwłaszcza wobec administracji publicznej, siedem organizacji pacjentów ustanowiło Polską Unię Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” – czytamy w komunikacie.

– Działania Unii oparte mają być na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów. W trosce o dobro pacjentów w Polsce, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych – informuje Beata Ambroziewicz, prezes zarządu PUOP.

Idea powołania Unii zrodziła się ze spontanicznego, nieformalnego ruchu organizacji pacjentów z różnych dziedzin zdrowia skupionego wokół projektu „Obywatele dla Zdrowia” realizowanego od 2015 r. Integracja środowiska pacjentów jest odpowiedzią na trudną sytuacją w systemie ochrony zdrowia i niewystarczające uwzględnienie głosu pacjentów w debacie na rzecz zmian w obszarze opieki zdrowotnej. Tylko włączenie się samych zainteresowanych w planowanie, wdrażanie, ocenę systemu ochrony zdrowia, może zapewnić pozytywne, jakościowe zmiany i zagwarantować obywatelom respektowanie przysługujących im praw – informuje środowisko.

Kluczowe cele Unii to:

 • rzecznictwo na rzecz poprawy jakości życia pacjentów,
 • wzmocnienie potencjału i współpracy organizacji pacjentów,
 • integracja środowiska organizacji społecznych działających w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • podnoszenie poziomu wiedzy pacjentów nt. systemu ochrony zdrowia oraz jego świadomości zdrowotnej i społecznej,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu pacjentów w systemie.

Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” została powołana przez siedem organizacji pacjentów:

 1. Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych
 2. Federację Stowarzyszeń „Amazonki”
 3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 4. Fundację Urszuli Jaworskiej
 5. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się Razem”
 6. Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO
 7. Fundację Parkinsona
– Pragniemy zaprosić do współpracy wszystkie organizacje, którym zależy na umocnieniu głosu pacjenta w systemie, podniesieniu poziomu wiedzy i profesjonalizmu oraz kompleksowym podejściu do zmian w ochronie zdrowia. Zapraszamy także wszystkie instytucje oraz osoby, którym los pacjentów leży na sercu, a partnerstwo ze środowiskiem pacjentów uznają za wyraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, szansę na poprawę stanu zdrowia obecnych i przyszłym pokoleń – mówi Beata Ambroziewicz.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA