Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktom leczniczym, których wykaz znajduje się w dokumencie poniżej. Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w maju 2021 r.

Do pobrania – Decyzja skróceń maju 2021
Do pobrania – Baza skróceń maju 2021

Powered by WPeMatico

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY