Łączna sprzedaż całego rynku aptecznego w 2017 r. wyniosła 32 mld 992 mln zł, to o 4 proc. więcej niż w 2016 r. Wartość refundacji wyniosła ponad 8 mld 419 mln zł (+4,5 proc. w stosunku do 2016 r. ). Rynek apteczny w grudniu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 mld 839 mln zł.

Wartość sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. spadła o blisko 98,5 mln zł (-3,4 proc.). W porównaniu do listopada 2017 r. sprzedaż zwiększyła się o blisko 86 mln zł (+3,1 proc.).

Obrót statystycznej apteki w grudniu 2017 r. wyniósł 188 tys. zł, był to spadek o 4,6 proc. względem analogicznego okresu 2016 r.

Segmenty rynku

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. wartość segmentów rynku malała. Sprzedaż leków z:

  • recept pełnopłatnych wyniosła blisko 576 mln zł i była niższa o 39,01 mln zł (-6,3 proc.),
  • recept refundowanych wyniosła prawie 996 mln zł i spadła o 16,68 mln zł (-1,6 proc.),
  • sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1 252 mln zł i spadła o 44,02 mln zł (-3,4 proc.).

Wartość segmentów względem poprzedniego miesiąca była zróżnicowana:

  • wartość produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o ponad 105 mln zł (+9,2 proc.),
  • wartość segmentu recept refundowanych była większa o ponad 22 mln zł (+2,3 proc.),
  • recept pełnopłatnych zmniejszyła się o ponad 39 mln zł (-6,4 proc.).

Ceny leków

Średnia cena detaliczna leku w grudniu wyniosła 19,02 zł i była o 0,4 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z grudnia 2016 r. wzrosła o 8,2 proc.

  • Średnia cena detaliczna leków z recept refundowanych to 27,73 zł (wzrost o 2,3 proc. vs grudzień 2016).
  • Średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,10 ZŁ (wzrost o 7,5 proc. vs grudzień 2016).
  • Średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 13,90 ZŁ (wzrost o 9,8 proc. vs grudzień 2016).

Marża apteczna

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w grudniu br. wyniosła 24,68 proc. i była o 0,58 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2016 r. Względem listopada br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,14 pp.

Wzrost cen może wynikać z malejącego popytu, rynek apteczny w grudniu 2017 r. w porównaniu do grudnia 2016 r. wartościowo i ilościowo spada a rosną ceny zakupu produktów przez apteki. W tego typu sytuacji podnoszenie cen – w celu redukcji strat na marży – można uznać za proces rynkowo naturalny.

Refundacja

W grudniu refundacja leków osiągnęła wartość ponad 702 mln ZŁ, tj. o 1,6 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2016 r.

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w grudniu 29,47 proc. i był mniejszy o 0,01 pp. niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane wzrosło o 2,55 pp.

Red. (źródło: PEX PharmaSequence)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA