Agencja badawcza PharmaExpert opublikowała dane za czerwiec 2015 r., dotyczące rynku farmaceutycznego w Polsce:

Wartość rynku

W czerwcu 2015 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła blisko 2.354 mln zł, co stanowi wzrost o 3,7% w porównaniu do czerwca 2014 r.

o Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 928 mln zł – wzrost o 8,6% w porównaniu do czerwca 2014

o Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 872 mln zł i była niższa o 2,3% w porównaniu do czerwca 2014

o Sprzedaż leków na recepty pełnopłatne wyniosła 537 mln zł i wzrosła o 5,7% w porównaniu do czerwca 2014

Apteka

Obrót polskiej statystycznej apteki w czerwcu 2015 r. wyniósł 163,5 tys. zł (w cenach detalicznych brutto), był na takim samy poziomie, co w czerwcu 2014 r.

Refundacja

Poziom współpłacenia pacjenta w segmencie leków refundowanych osiągnął 30,6%, a wartość refundacji w czerwcu wyniosła 644,0 mln zł – wzrost o 2,1% w porównaniu do czerwca 2014 r.

Ceny

o średnia cena detaliczna leku sprzedawanego w aptece to 17,10 zł (wzrost o 3,8% vs czerwiec 2014)

o średnia cena detaliczna leków z list refundacyjnych to 27,39 zł (wzrost o 2,7% vs czerwiec 2014)

o średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 22,54 zł (wzrost o 2,5% czerwiec 2014)

o średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 11,15 zł (wzrost o 1,2% czerwiec 2014)

Komentarz:
Dr Jarosław Frąckowiak, Prezes PharmaExpert Sp. z o.o.:

Rynek farmaceutyczny w czerwcu zanotował sprzedaż na poziomie 2.354 mln zł. Wartość sprzedaży rynku wobec analogicznego okresu 2014 r. wzrosła o 83 mln zł (+3,7%). Natomiast w stosunku do maja 2015 r. sprzedaż zwiększyła się o 7,9 mln zł (+0,3%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. wartość sprzedaży wzrosła w segmentach leków na receptę. Segment leków refundowanych zwiększył wartość o 73,8 mln zł (+8,6%), a segment leków pełnopłatnych wzrósł o 29,0 mln zł (+5,7%). Jedynie segment sprzedaży odręcznej zanotował spadek o 20,2 mln zł (-2,3%) względem czerwca 2014 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca br. rynek wzrósł zaledwie o 0,3%. Wartość sprzedaży odręcznej zmniejszyła się o 26,9 mln zł (-3,0%). Sprzedaż leków refundowanych była natomiast wyższa o 27,8 mln zł (+3,1%), również wartość leków pełnopłatnych wzrosła o 8,8 mln zł (+1,7%) w stosunku do maja br.

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w czerwcu br. wyniosła 25,8% i była niższa o 2,4% (-0,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2014 r. Natomiast względem maja 2015 r. średnia marża w aptece zwiększyła się o 1,6% (+0,4 pp).

Średnia cena leku w czerwcu wyniosła 17,10 zł i była o 0,1% niższa niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu do średniej ceny z czerwca ub. r. obecna cena zwiększyła się o 3,8%.

W czerwcu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość 644 mln zł, tj. o 2,1% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wynosił 30,6% i był wyższy o 4,5% niż w analogicznym okresie 2014 r. Względem poprzedniego miesiąca bieżącego roku współpłacenie pacjentów za leki refundowane było na tym samym poziomie.

Prognoza: Sprzedaż na koniec 2015 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie prawie 30,0 mld zł, wzrost o 5,1% w porównaniu do roku 2014. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie blisko 8,0 mld zł (+4,8%).

Źródło: PharmaExpert

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA