Rozszerzenie katalogu usług aptek o dziewięć nowych wyszłoby na dobre pacjentom, farmaceutom, aptekom i NFZ – wynika z raportu Związku Pracodawców Aptecznych.

W raporcie, opracowanym na podstawie danych PEX Pharma Sequence, podkreślono, że apteka jest często placówką pierwszego wyboru dla pacjentów: dostępną bez kolejek, blisko miejsca zamieszkania.

W raporcie opisano przykłady 9 usług, które mogłyby rozszerzyć obecnie dostępny katalog. Są to:

  • programy profilaktyczne,
  • wykonywanie badań kontrolnych,
  • szczepienia,
  • doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom,
  • doradztwo żywieniowe,
  • dowóz leków do domu,
  • działalność edukacyjna,
  • spersonalizowany system dozowania leków,
  • nauka obsługi i wynajem sprzętu medycznego.

Przedstawiciele raportu podkreślają, że usługi te zostały wskazane jako preferowane przez ponad dwa tysiące polskich aptek biorących udział w ankiecie, przeprowadzonej na potrzeby raportu.

Więcej na: www.rp.pl

Powered by WPeMatico

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY