czwartek, 23 września, 2021

Tagi Wiadomości z tagiem "opieka zdrowotna"

Tag: opieka zdrowotna

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w Polsce 2019

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w końcu 2019 r. obejmowała 21,8 tys. przychodni oraz 4,4 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. Ambulatoryjna...

Do programu Tele-Anioł przystępują kolejne gminy i powiaty

Do programu Tele-Anioł zamierza włączyć się 31 gmin i sześć powiatów. W ramach innowacyjnego projektu Małopolski osoby niesamodzielne z powodu złego stanu zdrowia, niepełnosprawności...

Pielęgniarki w szkole od września z nowymi kompetencjami

Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, która wchodzi w życie we wrześniu, standaryzuje zakres opieki, kładąc nacisk na profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i...

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2018 roku

W końcu 2018 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowało 21,9 tys. przychodni oraz 4,8 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. Jak...

Transgraniczna opieka zdrowotna dla pacjentów w UE

Transgraniczna opieka zdrowotna jest niedostępna dla wielu pacjentów w UE. Niewielka ich część jest świadoma przysługujących im praw do leczenia za granicą. Są problemy...

Gabinety stomatologiczne dla dzieci i młodzieży w szkołach

Gabinety stomatologiczne wracają do szkół, w ramach programu polityki zdrowotnej, przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. 29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Zakliczynie wiceminister zdrowia Józefa...

Seniorzy są bez opieki – raport NIK

NIK wypowiedział się o usługach opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania. Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu...

Opieka nad seniorami w dziennych domach pomocy

Prowadzone przez samorządy dzienne domy pomocy skutecznie zapewniają seniorom tak potrzebne wsparcie. Jest to rozwiązanie korzystne dla dwóch stron: dla seniorów, którym pozwalają dłużej...

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017

Według agencji badawczej PMR, udział wydatków prywatnych na zdrowie systematycznie wzrasta i stanowi coraz większy odsetek całkowitych wydatków na opiekę medyczną w Polsce. Ten...
Translate »