JR Holding ASI SA chce skomercjalizować testy smakowe na COVID-19. Firma notowana na rynku NewConnect od 2012 r. podpisała już w tej sprawie przedwstępną umowę. Dotyczy ona sprzedaży praw własności intelektualnej. Zgodnie z nią, sprzedający zobowiązali się do przeniesienia na spółkę praw do uzyskania dwóch patentów na wynalazek w przygotowaniu oraz koncepcji produktu rynkowego.

Testy smakowe na COVID-19 w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji na COVID-19 firma zamierza szybko wprowadzić na rynek. Poinformowała ona o podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży praw własności intelektualnej z sześcioma osobami fizycznymi. Są one jedynymi właścicielami posiadającymi pełne autorskie prawa majątkowe do zgłoszeń patentowych. Zobowiązały się one do przeniesienia na spółkę prawa do uzyskania dwóch patentów.

Testy na masową skalę

Pierwszym z nich jest patent na wynalazek w przygotowaniu. Nosi on tytuł: „System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2”. Zgłoszono go do ochrony w dniu 06.04.2020 r. Wynalazek ten dotyczy wykorzystania stymulacji prądowej receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości progów czuciowych.

Z kolei drugim jest patent na wynalazek w przygotowaniu. Ma on tytuł: „Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu”. Zgłoszony go do ochrony w dniu 21.05.2020 r. Wynalazek dotyczy zastosowania gustometrii chemicznej w celu ilościowej i jakościowej oceny zaburzeń smaku w przebiegu COVID-19.

Sprzedający zobowiązali się również do przeniesienia na spółkę prawa do koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji. Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić w terminie do dnia 25 czerwca 2020 r. Zarząd spółki widzi bardzo duży potencjał w komercjalizacji powyższej technologii na masową i globalną skalę.

– Mamy bardzo ambitne plany w zakresie komercjalizacji tych zestawów testowych jako pierwszych na świecie, które wykrywają zaburzenia smaku w przebiegu COVID-19. Zgodnie z założeniami komercjalizacja ma odbywać się na skalę masową oraz na rynkach globalnych. Istotną przewagą konkurencyjną tych zestawów testowych będzie ich niska cena, która wpłynie na wyższą dostępność dla klientów. Cały projekt zrealizujemy albo poprzez spółkę celową, albo w ramach kooperacji z globalnym podmiotem z branży FMCG, z którym partnerstwo przyniesie wymierne korzyści – mówi January Ciszewski, prezes zarządu JR Holding ASI SA.

Polskie badania kliniczne

Badania kliniczne polskiego zespołu badawczego jako jedne z pierwszych na świecie odpowiadają na globalną potrzebę opracowania wiarygodnej technologii masowych testów przesiewowych. Pozwalają one na szybką identyfikację osób zarażonych – informuje spółka. Wyniki badań prowadzonych w Polsce na osobach zarażonych SARS-CoV-2 przekazano do publikacji w międzynarodowych periodykach medycznych.

Dotychczas w badaniach zaburzeń smaku upatrywano głównie nadziei na diagnozowanie wczesnych stadiów choroby Parkinsona. Sytuację diametralnie zmienił wybuch pandemii SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. Pojawiły się doniesienia o związku zaburzeń smaku i węchu z zakażeniem koronawirusem. Wielka Brytania i USA z czasem uznały je za jedne z najbardziej charakterystycznych wczesnych objawów choroby. Na podstawie moich badań nad obiektywną oceną smaku, które prowadzę od 2011 r., opracowałem technologię wykrywania jego zaburzeń. Z sukcesem przetestowano ją w warunkach klinicznych na pacjentach zakażonych SARS-CoV-2. Badania z wykorzystaniem stymulacji prądowej były następnie podstawą do opracowania jeszcze prostszej i tańszej metody z wykorzystaniem substancji chemicznych. Wypracowana przez nas metoda ma olbrzymi potencjał w badaniach przesiewowych populacji – komentuje Janusz Frączek, inżynier elektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej, autor pionierskich międzynarodowych publikacji naukowych z dziedziny elektrogustometrii.
– W obecnej sytuacji, w której nie ma jeszcze opracowanej szczepionki na SARS-CoV-2, jedyną skuteczną metodą opanowania pandemii jest wykonywanie masowych testów na obecność koronawirusa, izolacja oraz wdrożenie wczesnego leczenia u osób zarażonych. Dysponujemy coraz doskonalszymi metodami badań serologicznych i genetycznych. Ale metod tych, ze względu na czas oczekiwania na wyniki i koszt, nie wykorzystuje się w praktyce  do badań przesiewowych. Według naszej wiedzy, przeprowadziliśmy jedno z pierwszych na świecie badań zaburzeń smaku na populacji przedszpitalnej, z grupą kontrolną – ocenia Kamil Adamczyk, lekarz, na co dzień pracujący w jednoimiennym szpitalu zakaźnym.

Alfa Bridge i Life Science

JR Holding ASI SA zakończyła I kw. 2020 r. zyskiem netto w wysokości 15,88 mln zł. Wynikał on z zastosowania nowej metodę wyceny posiadanych aktywów, do czego firma jest zobowiązana jako Alternatywna Spółka Inwestycyjna. W ocenie zarządu, osiągnięty wynik finansowy należy uznać za bardzo dobry. Szczególnie w kontekście trudnej sytuacji rynkowej na giełdach, wynikającej z pandemii koronawirusa.

W najbliższym czasie JR Holding ASI SA zamierza przeprowadzić aktualizację strategii rozwoju na lata 2020-2022. Jednym z nowych obszarów działalności inwestycyjnej będzie realizowanie inwestycji w fundusze Alfa Bridge z dofinansowaniem z NCBiR-u oraz PFR Starter FIZ.

Z kolei drugim kierunkiem inwestycji będą spółki z szeroko pojętego sektora Life Science. JR Holding ASI SA posiada już w swoim portfelu inwestycyjnym kilka podmiotów z tego sektora. Są to m.in. Adelante Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno Sp. z o.o.), Medcamp S.A. oraz GenXone S.A.

Portfel inwestycyjny JR Holding ASI SA cechuje duża dywersyfikacja, która ma umożliwić odporność na zmiany rynkowe. Jedną ze spółek portfelowych jest notowana na rynku NewConnect Columbus Energy S.A. To lider na rynku nowoczesnej energetyki, w tym fotowoltaiki w Polsce.

JR Holding ASI SA jest także największym akcjonariuszem Setanta S.A. – spółki notowanej na Głównym Rynku GPW w Warszawie. Jest ona w trakcie połączenia z wydawnictwem gier komputerowych All In! Games Sp. z o.o.

Kolejnym podmiotem portfelowym jest notowany na rynku NewConnect producent gier komputerowych One More Level SA. Pracuje on aktualnie nad swoją największą produkcją – grą „Ghostrunner”.

Projekty medyczne i biotechnologiczne

W portfelu inwestycyjnym znajduje się również notowana na rynku NewConnect spółka TopLevelTennis.com S.A. Buduje ona globalną platformę szkoleniowo-edukacyjną TopLevelTennis.com. Zamieszczane będą na niej nagrania z największymi światowymi gwiazdami tenisa ziemnego.

JR Holding ASI SA posiada też pakiet akcji Premium Fund S.A. z rynku NewConnect. Nabyła ona 100% udziałów Mousetrap Games Sp. z o.o. działającej w branży gier mobilnych.

Z kolei spółka portfelowa, notowana na rynku NewConnect, Synerga.fund S.A. posiada 8% udziałów w spółce All In! Games Sp. z o.o. Będzie również odpowiadać za marketing i skalowanie terapii na świecie, a także budowę globalnej marki w przedsięwzięciu polegającym na wdrożeniu terapii leczenia stwardnienia rozsianego. Jest ono realizowane w spółce Adelante Sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno Sp. z o.o.), w której JR JR Holding ASI SA jest wiodącym inwestorem.

Firma jest również największym akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect spółki Medcamp SA. Zajmuje się ona realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki.

JR Holding ASI SA wypracował w 2019 r. ponad 165 mln zł zysku brutto. Jest to rekordowy wynik w jego historii. W minionym roku Komisja Nadzoru Finansowego wpisała spółkę do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

JR Holding ASI SA jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Wygasza ona działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych i zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Firma opublikowała w listopadzie ub.r. strategię rozwoju na lata 2020-2022. Przewiduje ona wyjście z segmentu nieruchomościowego. Środki reinwestowana będą w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Spółka planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. W założeniach jest osiągnięcie do końca 2022 r. aktywów o wartości 1 mld zł.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA