W Polsce 2,17 mln pacjentów korzysta z porad i leków cukrzycowych. Wraz z osobami, które nie zdają sobie sprawy z choroby, może ona dotykać ok. 2,7 mln osób – wynika z analizy zespołu Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

Dotychczasowe badania i szacunki – opierające się o dane zbierane według różnej metodologii i w różnych grupach wiekowych – najczęściej określały liczbę chorych na cukrzycę w Polsce w granicach 1,7– 1,9 mln osób, czyli ok. 7 proc. populacji.

Naukowcy PAN definiowali występowanie cukrzycy wśród osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i znajdujących się w bazach NFZ, poprzez wykupienie refundowanego leku czy pasków (grupy ATCA10 oraz V) oraz poradę lub hospitalizację refundowaną przez NFZ (kody E10-E14). Uznali za chorych osoby, które w ciągu roku otrzymały poradę cukrzycową lub wykupiły refundowany lek na cukrzycę.

Tak określana liczba chorujących na cukrzycę w bazach NFZ to 2.173. 616 osób. Łącznie 1,77 mln osób zarejestrowano jako korzystający z porad cukrzycowych, a 0,35 mln osób wykupiło leki refundowane, ale nie korzystało z porad.

Z danych NFZ wynika, że większość z tak określonych chorych na cukrzycę – 1,22 mln – to kobiety; liczba chorych mężczyzn to 0,96 mln. Różnica wynika stąd, że zdecydowana większość chorych na cukrzycę to osoby starsze – najwięcej jest ich w grupie 60-65 lat. Mniejsza liczba chorych mężczyzn w starszych grupach nie wynika z mniejszej liczby chorych wśród nich, lecz z krótszego życia mężczyzn w ogóle.

W podziale wojewódzkim największy odsetek chorych na cukrzycę notowany jest w woj. łódzkim, śląskim i dolnośląskim, najmniejszy w podkarpackim i podlaskim. Znaczące różnice wynikają tu z częstości i jakości rozpoznania (determinują liczbę chorujących) oraz różnej średniej wieku populacji w poszczególnych regionach.

Spośród osób stosujących leki cukrzycowe w danych NFZ 29 proc. stosuje insuliny, 81 proc. bierze doustne leki hipoglikemizujące, 73 proc. korzysta z pasków cukrzycowych.

W całościowej analizie specjaliści starali się też mieć na uwadze np. osoby z rozpoznaniem cukrzycy, ale nie leczące się czy też niekorzystające z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, albo leczące się, jednak w ramach porad z tytułu innych chorób, gdzie cukrzyca występuje jako choroba współistniejąca.

Dlatego dane z baz świadczeń i baz leków NFZ zestawili z wykorzystaniem narzędzia Receptometr (zbiera ono dane z losowo wybranych 600 aptek z całej Polski sprzedaży wszystkich leków, też pełnopłatnych), a także baz ogólnopolskiego badania losowej grupy Natpol 2011.

Z danych Receptometru wynika, że leki cukrzycowe nabywa 7,9 proc. wszystkich pacjentów kupujących jakiekolwiek leki. Odnosząc to danych GUS o liczbie osób korzystających z opieki podstawowej dało to liczbę 2,167 mln osób. W toku są jeszcze analizy odnoszące wartość z danych Receptometru do liczby wszystkich osób wykupujących leki w aptekach. Podobnie analizowane są jeszcze dane o chorych korzystających z usług prywatnych.

Analizując problem pacjentów niezdiagnozowanych specjaliści posłużyli się natomiast wynikami badań Natpol (ograniczonych m.in. uwzględnieniem populacji 18-79 lat), określających odsetek osób z niezdiagnozowaną cukrzycą na 26 proc. Odnosząc ten współczynnik do liczby zdiagnozowanych chorych dało to wartość 2,73 mln osób.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA