Polski rynek usług dentystycznych rozwijał się będzie w tempie około 7% średniorocznie w latach 2015-2020 i osiągnie wartość 12,6 mld zł w 2020 r., wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek usług dentystycznych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”. Motorem wzrostu będzie segment prywatny. Stabilny wzrost stymulowany przez prywatne wydatki.

Rynek napędzać będzie rosnąca świadomość Polaków co do wyglądu i stanu zdrowia zębów, stabilny wzrost gospodarczy, który wpłynie pozytywnie na prywatną część wydatków oraz zainteresowanie usługami dentystycznymi wśród obcokrajowców.Dynamika wzrostu rynku będzie w miarę zbliżona w każdym z prognozowanych lat, gdyż PMR nie przewiduje w najbliższym czasie żadnych wydarzeń, które mogłyby znacząco napędzić lub obniżyć tą dynamikę.  Również warunki makroekonomiczne w Polsce, które mają przełożenie na wzrost rynku, będą stabilne w latach 2015-2020.Ze względu na stagnację w segmencie publicznym segment prywatny usług dentystycznych napędzał będzie cały rynek.

grafika-stomatologOrtodoncja najszybciej rozwijającym się segmentem

Według szacunków PMR, ortodoncja będzie najszybciej rosnącym segmentem rynku usług dentystycznych w Polsce (średnioroczna stopa wzrostu na poziomie 12%). Wartość segmentu ortodoncji będzie rosła dynamicznie, ponieważ:

  • równe zęby stają się jednym z wyznaczników statusu społecznego (estetyka jest główną przyczyną noszenia aparatów ortodontycznych);
  • konsumenci będą skłonni wydawać coraz więcej na poprawianie uzębienia;
  • podaż dentystów-ortodontów będzie rosła wolniej niż popyt na aparaty, co wpłynie na utrzymanie lub podwyższenie cen;
  • zwiększy się dostępność poprzez narzędzia finansowania (kredyty konsumenckie, gotówkowe, karty kredytowe);
  • wzorce z krajów zachodnich będą pozytywnie stymulowały popyt na takie usługi.

NFZ refunduje leczenie ortodontyczne z zastosowaniem aparatu wyłącznie do ukończenia przez dziecko 12 roku życia (do 13 roku życia możliwe są wizyty kontrolne w ramach funduszu). Dlatego też w tym segmencie udział sektora publicznego jest wyższy niż w innych segmentach rynku. Z drugiej strony należy podkreślić, że refundacja NFZ obejmuje wyłącznie aparaty ruchome, gdyż aparaty stałe zakłada się dopiero po 12. roku życia.

Rynek bardzo rozdrobniony

Polski rynek usług dentystycznych, zdominowany przed podmioty prywatne, jest bardzo rozdrobniony. Działa na nim kilka dużych sieci stomatologicznych o zasięgu ogólnopolskim, ale z placówkami partnerskimi/zrzeszonymi na zasadzie licencji. Średnie i małe sieci stomatologiczne, najczęściej liczą po kilka placówek i mają zasięg ograniczony do jednego województwa lub miasta. Usługi dentystyczne – dla posiadaczy abonamentów, dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych oraz na zasadzie fee-for-service – oferują także prywatne centra medyczne, które posiadają gabinety stomatologiczne w części swoich placówek.Znaczącą część rynku stanowią indywidualne prywatne centra stomatologiczne z kilkoma gabinetami i szerokim zakresem świadczeń, najczęściej działające bez kontraktu z NFZ oraz indywidualne prywatne gabinety stomatologiczne, zazwyczaj z zakresem świadczeń ograniczonym do podstawowych procedur, działające z kontraktem NFZ lub bez niego.Publiczne gabinety stomatologiczne najczęściej działają w ramach szpitali lub przychodni.

Źródło: PMR

Print Friendly, PDF & Email

1 KOMENTARZ

  1. To jeden z najdynamiczniejszych rynków w Polsce:
    …ortodoncja będzie najszybciej rosnącym segmentem rynku usług dentystycznych w Polsce (średnioroczna stopa wzrostu na poziomie 12%)…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA