W większości przypadków obserwowany jest spadek odsetka podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii. Najbardziej wyraźna poprawa nastąpiła w przypadku podmiotów handlu detalicznego z branży tekstylia, odzież, obuwie (spadek negatywnych wskazań o 24,0 p.proc.).
Wyniki ankiety wskazują generalnie na brak problemów z zatorami płatniczymi, które zagrażałyby w poważny sposób funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Powered by WPeMatico

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY