Zakupy w e-aptekach regulują przepisy w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Apteki internetowe muszą na swoich stronach prezentować dane kontaktowe właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego. Są to ujednolicony dla całej UE logotyp, a także odnośnik do centralnego rejestru aptek oraz odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki.

Zakupy w e-aptekach odbywają się poprzez zamawianie produktów leczniczych telefonicznie, faksem, za pomocą e-maila, albo przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie apteki internetowej.

Zamówienia na leki

Rozporządzenie dokładnie wskazuje jakie elementy musi zawierać formularz umozliwiający zakupy w e-aptekach:

 • dane identyfikujące aptekę (nazwę, adres, numer telefonu apteki przyjmującej zamówienie, numer aktualnego zezwolenia na jej prowadzenie),
 • dane dotyczące zamawiającego produkty lecznicze (imię i nazwisko albo nazwę i adres, adres poczty elektronicznej – jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego),
 • numer zamówienia, datę, imię i nazwisko osoby przyjmującej zamówienie
 • dane dotyczące odbiorcy produktów leczniczych (imię i nazwisko albo nazwę i adres, numer telefonu kontaktowego – jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego),
 • dane dotyczące zamawianego produktu leczniczego (nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań).

Aby apteka internetowa mogła zrealizować zamówienie produktów leczniczych, wszystkie podane dane o produkcie znajdować się w formularzu zamówienia. E-apteka musi przechowywać formularz zamówienia przez okres 3 lat. Okres liczy się od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym złożono zamówienie.

Prawa konsumenta

Rozporządzenie dokładnie wskazuje również, jakie informacje musi w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych zamieścić na swojej stronie internetowej e-apteka. Placówka musi poinformować zamawiających o:

 • nazwie, siedzibie przedsiębiorcy, adresie placówki, organie, który wydał zezwolenie na prowadzenie placówki i numerze zezwolenia, cenie zamawianego produktu leczniczego, sposobie zapłaty,
 • kosztach przesyłki oraz terminie i sposobie dostawy,
 • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie mają charakter wiążący,
 • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 • prawach konsumenta oraz możliwości zwrotu produktu leczniczego.

Kupującemu przez Internet przysługuje tzw. prawo do namysłu. Ma 10 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy i rezygnację z zakupu, który nie spełnił jego oczekiwań. W tym czasie e-klient powinien poinformować o swej decyzji przedsiębiorcę. W związku z tym, musi wysyłać stosowne oświadczenie (można również skorzystać z załączonego formularza). Nie trzeba przy tym podawać powodu odstąpienia od umowy.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

CAPTCHA